>Nieuws

Nieuws

Nieuw bestuurslid

Het bestuur van de SIM uitgebreid met Esther Oppedijk van Veen

Lees verder

SIM opent loket www.coronaconflictbemiddeling.nl

Naar verwachting zal de Colrona crisis leiden tot veel faillissementen. Levensvatbare bedrijven zullen afspraken moeten maken met crediteuren om de crisis door te komen. Lukt dat niet, dan kan mediation uitkost bieden.

Lees verder

Promotie onderzoek naar mediation bij insolventieprocedures

Aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen is een promotie-onderzoek gestart naar insolventiemediation. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe mediation de afwikkeling van faillissementen kan verbeteren.

Lees verder

Professionele ontmoeting Rechtbank Rotterdam

Het team Insolventie van de Rechtbank Rotterdam en de Stichting Insolventiemediation (SIM) organiseren een professionele ontmoeting voor mediationfunctionarissen, rechter-commissarissen, stafjuristen en mediators die insolventiezaken behandelen.

Lees verder

Marinus Pannevis legt voorzittershamer neer. Bruno Tideman volgt hem op

Helaas heeft Marinus Pannevis besloten zijn bestuursfunctie ter beschikking te stellen. Na het einde van zijn werkzame leven als advocaat/curator bij DLA Piper was hij nog actief betrokken bij de SIM. "Het gebouw staat er. Nu is het tijd voor de nieuwe generatie", aldus Pannev...

Lees verder

Promotieplaats Radboud Universiteit

De juridische faculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen biedt plaats aan een promovendus Alternatieve geschilbeslechting bij insolventie

Lees verder

Nieuw bestuurslid uit de bankwereld

Van Wingerden wordt bestuurslid op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van Rabobank. Hij brengt door zijn bancaire achtergrond wel een schat aan ervaring mee over conflictoplossing in (pré) insolventie situaties.

Lees verder

Nieuw bestuurslid SIM

Mr. Bruno J. Tideman trad op 14 mei tot tot het bestuur van de SIM. Bruno is advocaat , curator en mediator en partner bij Cees Advocaten in Delft.

Lees verder

Pro- mediation publicatie van Rechtbank Rotterdam

Team insolventie Rotterdam breekt met publicatie in Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk een lans voor mediation.

Lees verder

Rotterdamse rechter-commissaris Frima toegetreden tot bestuur SIM.

Het bestuur van de SIM, bestaande uit curatoren, advocaten en mediators is nu versterkt met een rechter: mr. Jacqueline Frima, rechter commissaris en voorzitter van het team insolventie van de rechtbank Rotterdam.

Lees verder

Ook rechtbank Midden-Nederland begin pilot

Na de rechtbanken Amsterdam en Rotterdam is ook de rechtbank Midden Nederland per 1 december 2016 begonnen met een pilot mediation in faillissement en pre-faillissement situaties.

Lees verder

Commentaar SIM op wetsvoorstel bevordering mediation

Geachte heer van der Steur, De Stichting Insolventie Mediation heeft kennisgenomen van het ter consultatie voorgelegde concept van de Wet bevordering mediation en maakt gaarne gebruik van de haar geboden gelegenheid daarop - vanuit haar perspectief van voorvechter van het geb...

Lees verder

Persbericht Oprichting Stichting Insolventie Mediation

Curatoren en insolventie mediators willen bijdragen aan snelle en efficiënte afwikkeling van faillissementen. Daarom richtten zij de Stichting Insolventie Mediation op. Een snelle afwikkeling van faillissementen is in het belang van de schuldeisers, die anders vaak lang moeten...

Lees verder

Oprichting SIM

Op 29 maart 2016 is opgericht de Stichting Insolventie Mediation, kortweg SIM. De SIM wil mediation promoten ter oplossing van geschillen in (pré)insolventie situaties. Niet alle geschillen lenen zich daarvoor. Maar veel kwesties kunnen sneller, efficiënter en tegen geringere...

Lees verder

Workshop insolventie mediation bij afdeling bijzonder beheer ABNAMRO

Op 25 februari maakten medewerkers van ABNAMRO kennis met mediation. In hun werk met "lastige" dossiers lukt het niet altijd om door onderhandelingen een voor partijen bevredigende oplossing te vinden. Dat er een tussenweg is vóór de gang naar de rechter was voor velen een op...

Lees verder

Rechtbank Rotterdam actualiseert Protocol Insolventie mediation

Februari 2016 - Het team insolventie van de rechtbank Rotterdam heeft het Protocol insolventie mediation geactualiseerd en aan de Rotterdamse curatoren gestuurd. Daarbij werden de curatoren opgeroepen om vooral aan mediation te denken voor het oplossen van kwesties die daarvo...

Lees verder

Garantstelling Curatoren geldt ook bij mediation

Januari 2016 - Het ministerie van V&J heeft laten weten dat de garantstelling curatoren ook geldt voor mediation. Dat geeft curatoren de mogelijkheid om claims tegen aansprakelijke bestuurders of andere debiteuren via mediation te vervolgen.

Lees verder