>Nieuws

WEBINAR Insolventiemediation in de VS

Op 26 januari 2022 organiseerde de SIM een webinar over insolventiemediation in de VS. Leslie Berkoff, attorney en mediator bij Moritt Hock & Hamroff LLP vertelde hoe gebruikelijk het in de VS is in de fase van herstructurering (vergelijkbaar met onze WHOA) om geschillen tussen de herstructurerende onderneming en crediteuren of tussen crediteuren onderling via mediaton op te lossen. En ook in faillissemementen wordt veel ge-mediate in geschillen tussen de boedel en bevoorrechte schuldeisers of met aansprakelijk gestelde bestuurders. Ms. Bwekoff heeft veel over bankruptcy mediation gepubliceerd.  Enkele van haar publicaties zijn opgenomen in onze digitale bibliotheek www.insolventiemediation.nl/publicaties

Alle insolventiemediators op onse website

Voor wie een insolventiemediator zoekt kan op onze website terecht

Lees verder

WEBINAR BIASES bij bestuurdersaansprakelijeheid

WEBINAR BIASES bij bestuurdersaansprakelijeheid

Webinar door Niek Strohmaier, UD Universiteit Leiden

Lees verder

Insolventiemediation bij de INSOLAD Vervolgopleiding

Insolventiemediation was in 2022 een vast onderdeel van de INSOLAD vervolgopleiding.

Lees verder

WEBINAR WHOA en MEDIATION

Bij herstructurering in het kader van de WHOA moeten de neuzen van crediteuren zoveel mogelijk dezelfde kant op staan. Mediation kan daarbij en belangrijke rol spelen.

Lees verder

WEBINAR Insolventiemediation in de VS

WEBINAR Insolventiemediation in de VS

WEBINAR Insolventiemediation in de VS

Lees verder

Nieuw bestuurslid: Kees van de Streek, senior-rechter Rechtbank Midden Nederland.

Nieuw bestuurslid: Kees van de Streek, senior-rechter Rechtbank Midden Nederland.

Kees van de Streek van het team Toezicht van de Rechtbank Midden-Nederland treeft toe tot het bestuur van de SIM

Lees verder

Viering SIM lustrum

GROTE OPKOMST BIJ DE DIGITALE LUSTRUMVIERINGEN VAN DE SIM

Lees verder

Nieuw bestuurslid

Het bestuur van de SIM uitgebreid met Esther Oppedijk van Veen

Lees verder

SIM opent loket www.coronaconflictbemiddeling.nl

Naar verwachting zal de Colrona crisis leiden tot veel faillissementen. Levensvatbare bedrijven zullen afspraken moeten maken met crediteuren om de crisis door te komen. Lukt dat niet, dan kan mediation uitkost bieden.

Lees verder

Promotie onderzoek naar mediation bij insolventieprocedures

Aan het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen is een promotie-onderzoek gestart naar insolventiemediation. Het onderzoek richt zich op de vraag hoe mediation de afwikkeling van faillissementen kan verbeteren.

Lees verder

Professionele ontmoeting Rechtbank Rotterdam

Het team Insolventie van de Rechtbank Rotterdam en de Stichting Insolventiemediation (SIM) organiseren een professionele ontmoeting voor mediationfunctionarissen, rechter-commissarissen, stafjuristen en mediators die insolventiezaken behandelen.

Lees verder

Marinus Pannevis legt voorzittershamer neer. Bruno Tideman volgt hem op

Helaas heeft Marinus Pannevis besloten zijn bestuursfunctie ter beschikking te stellen. Na het einde van zijn werkzame leven als advocaat/curator bij DLA Piper was hij nog actief betrokken bij de SIM. "Het gebouw staat er. Nu is het tijd voor de nieuwe generatie", aldus Pannev...

Lees verder

Promotieplaats Radboud Universiteit

De juridische faculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen biedt plaats aan een promovendus Alternatieve geschilbeslechting bij insolventie

Lees verder

Nieuw bestuurslid uit de bankwereld

Van Wingerden wordt bestuurslid op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van Rabobank. Hij brengt door zijn bancaire achtergrond wel een schat aan ervaring mee over conflictoplossing in (pré) insolventie situaties.

Lees verder

Nieuw bestuurslid SIM

Mr. Bruno J. Tideman trad op 14 mei tot tot het bestuur van de SIM. Bruno is advocaat , curator en mediator en partner bij Cees Advocaten in Delft.

Lees verder

Pro- mediation publicatie van Rechtbank Rotterdam

Team insolventie Rotterdam breekt met publicatie in Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk een lans voor mediation.

Lees verder

Rotterdamse rechter-commissaris Frima toegetreden tot bestuur SIM.

Het bestuur van de SIM, bestaande uit curatoren, advocaten en mediators is nu versterkt met een rechter: mr. Jacqueline Frima, rechter commissaris en voorzitter van het team insolventie van de rechtbank Rotterdam.

Lees verder

Ook rechtbank Midden-Nederland begin pilot

Na de rechtbanken Amsterdam en Rotterdam is ook de rechtbank Midden Nederland per 1 december 2016 begonnen met een pilot mediation in faillissement en pre-faillissement situaties.

Lees verder

Commentaar SIM op wetsvoorstel bevordering mediation

Geachte heer van der Steur, De Stichting Insolventie Mediation heeft kennisgenomen van het ter consultatie voorgelegde concept van de Wet bevordering mediation en maakt gaarne gebruik van de haar geboden gelegenheid daarop - vanuit haar perspectief van voorvechter van het geb...

Lees verder

Persbericht Oprichting Stichting Insolventie Mediation

Curatoren en insolventie mediators willen bijdragen aan snelle en efficiënte afwikkeling van faillissementen. Daarom richtten zij de Stichting Insolventie Mediation op. Een snelle afwikkeling van faillissementen is in het belang van de schuldeisers, die anders vaak lang moeten...

Lees verder
1 2 >>