>>SIM opent loket www.coronaconflictbemiddeling.nl

SIM opent loket www.coronaconflictbemiddeling.nl

Vanaf 1 2020 mei kunnen ondernemers terecht bij het door de SIM geopende loket www.coronaconflictbemiddeling.nl. Zij kunnen daar kwesties aanmeledn, die zij hopen via bemiddeling door een mediator te kunnen oplossen. Als beide partijen bemiddeling wensen, kunnen zij via de website samen eee mediator kiezen uit een lijst van ervaren insolventiemediators en deze rechstreeks benaderen. Als één partij zich bij het loket meldt en daaraan ed voorkeur geeft, kan hij de SIM vragen de andere partij een mediation uitnodiging te sturen. Worden partijen het niet eens over de persoon van de mediatorof willen zij zelf geen mediator kiezen, dan kaunnen zij de SIM vragen een voordracht te doen.

Vanwege de bijzondere omstandighedenm berekenen alle deelnemende mediators eenzelfde gereduceerd vast bedrag, om zo hun steentje bij te dragen tijdens de Corona crisis.