>>Promotie onderzoek naar mediation bij insolvent...

Promotie onderzoek naar mediation bij insolventieprocedures

Mr. J. (Jim) van Mourik (https://www.ru.nl/personen/mourik-j-van/) verricht het onderzoek. Prof. mr. C.J.M. Klaassen en prof. mr. S.C.C. Kortmann zijn de begeleiders en de beoogd promotoren van het onderzoek van Van Mourik.

J. van Mourik LLM (Jim)

Onderzoeksthema

Alternatieve geschilbeslechting bij insolventie

Onderzoeksgroep

Onderzoekcentrum Onderneming & Recht (OO&R)

Belangrijke publicaties

  • Bauw, E., Biezenaar, J. & Mourik, J. van (2020). Commentaar & Context Wetgeving collectieve actie. Den Haag: Boom juridisch
  • Bauw, E., Brenninkmeijer, A.F.M., Simon Thomas, M.A., Woude, W. van der, Kluiver, C.C. & Mourik, J. van (2019). Herziening gesubsidieerde rechtsbijstand, ADR en rechtsstatelijkheid, een wegingskader. Nederlands Juristenblad, 94 (4), 254-261.
  • Bauw, E., Voet, S., Dongen, E.G.D. van, Mourik, J. van & Simon Thomas, M.A. (2019). Naar een nabijheidsrechter? Een onderzoek naar de inpasbaarheid van de vrederechter in België en Frankrijk in het Nederlandse rechtsbestel. (external report). Den Haag: WODC