>>Ook rechtbank Midden-Nederland begin pilot

Ook rechtbank Midden-Nederland begin pilot

Na de rechtbanken Amsterdam en Rotterdam is ook de rechtbank Midden Nederland per 1 december 2016 begonnen met een pilot mediation in faillissement en pre-faillissement situaties.

De pilot begon met en kick off bijeenkomst op 18 november 2016 bij CMS Derks waarvoor alle curatoren in het arrondissement waren uitgenodigd. Advocaat/mediator Martin Brink en advocaat/curator/mediator Edward Dijxhoorn gaven uitleg hoe mediation in faillissement tot verassend snelle en e (kosten)efficiënte oplossing van geschillen kan leiden. Rechters legden de gang van zaken uit bij opstarten van een mediation.

Meer informatie over Midden-Nederland