Insolventie mediation

Door het faillissement van hun debiteur raken de crediteuren hun meest fundamentele recht kwijt. Zij mogen hun vorderingen niet meer incasseren. Zij moeten wachten totdat de curator zijn werk heeft gedaan. Soms heel lang wachten, bijvoorbeeld wanneer de curator betrokken is bij een jarenlange gerechtelijke procedure. Daar willen wij wat aan doen.

Hoe werkt insolventie mediation?

De Stichting Insolventie Mediation is opgericht om de afwikkeling van insolventies te versnellen door mediation instrumenten. Dat vergt de medewerking van partijen, die veel bij geschillen in insolventies zijn betrokken. De curatoren, de rechters-commissarissen, de banken, de bestuurders en de commissarissen van de gefailleerde en hun assuradeuren. Daarom betrekt de stichting deze partijen actief bij het realiseren van de doelstelling. Dat ligt ook om andere redenen voor de hand. Het zijn de insolventie professionals, die elkaar weer tegenkomen bij een volgende insolventie.

Natuurlijk zijn er geschillen die door de rechter moeten worden beslecht. Bij voorbeeld indien er principiële juridische kwesties spelen.

In andere gevallen geldt naar ons idee: een snelle, zelf gekozen oplossing is veel mooier dan een gerechtelijke uitspraak na vele jaren.

Ook vóór de formele insolventie kan er al van alles mis gaan. De spanningen lopen hoog op, de verhoudingen verslechteren, er ontstaan impasses. De onderneming dreigt daaraan te bezwijken. Of nog erger: één van de aandeelhouders vraagt het faillissement van de B.V. aan vooral om zijn mede-aandeelhouders dwars te zitten.

Ook dan kan een snelle mediation het tij soms keren. Daarom richt de stichting zich ook op pre-insolventie situaties. Voorkomen is beter dan genezen!

Bekijk Esther Oppedijk van Veen over insolventiemediation

Over ons

De SIM heeft ten doel het bevorderen door mediation van onderlinge geschillenoplossing in (pre) insolventie situaties en bij insolventies.

  • Efficiënt
  • Snel
  • Voorzienbare kosten

Mediation in een WHOA traject.
Dat werkt. LEES VERDER