>>Pro- mediation publicatie van Rechtbank Rotterdam

Pro- mediation publicatie van Rechtbank Rotterdam

" Mediation in de Rotterdamse insolventiepraktijk: gewoon doen!". Onder die titel doen Ed van Gruijthuijsen en Jessica van Spengen van het team insolventie van de rechtbank Rotterdam in het maartnummer van het Tijdschrift Financiering, Zekerheden en Insolventierechtpraktijk verslag van het verloop van de pilot insolventiemediation bij die rechtbank. Opschrift: "In een langlopend Rortterdams faillissment was sprake van een slepend conflict. De rechter-commissaris stelde de betrokken partijen voor het geschil te laten belechten door een insolventierechtelijk deskundige mediator. De partijen gingen akkoord. Binnen zes weken na de verwijzing naar de mediator was het geschil geschikt, waarbij er een aanzienlijk bedrag aan de boedel werd vergoed. Niemand had een dergelijke snelle oplossing verwacht. Reden voor het team insolventie van de rechtbank Rotterdam om eens kritisch na te denken over de mogelijkheden van de inzet van mediation in insolventiezeken, waarmee de rechtbank Amsterdam al in 2012 een pilot begon."

Der auteurs beschrijven hoe de pilot werkt en wat de resultaten zijn. Zij concluderen dat het wenselijk is dat mediation in insolventies nu daadwerkelijk ruimte krijgt, zodat meer ervaringen kunnen worden opgedaan en de aanpak van insolventiezaken via mediation verder kan worden geïnstitutionaliseerd.