>>Nieuw bestuurslid uit de bankwereld

Nieuw bestuurslid uit de bankwereld

Het bestuur van de Stichting Insolventie Mediation is versterkt met Mike van Wingerden, vakinhoudelijk manager van de afdeling Financial Restructuring & Recovery van Rabobank.

Van Wingerden wordt bestuurslid op persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van Rabobank. Hij brengt door zijn bancaire achtergrond wel een schat aan ervaring mee over conflictoplossing in (pré) insolventie situaties.

Van Wingerden: “Ik verheug me erop om met de SIM te werken aan een cultuurverandering in faillissementsland, zodat conflicten in de toekomst harmonieuzer worden opgelost.”

Met de komst van Van Wingerden gaat de wens van de SIM in vervulling tot vergroting van het draagvlak voor insolventie mediation onder de bij faillissementen betrokken partijen.

Naast Van Wingerden zitten in het bestuur een rechter commissaris, curatoren en insolventie mediators.