>>WEBINAR BIASES bij bestuurdersaansprakelijeheid

WEBINAR BIASES bij bestuurdersaansprakelijeheid

WEBINAR BIASES bij bestuurdersaansprakelijeheid

Op 11 januari organiseert deSIM inmiddels voor vierde keer een Webinar, ditmaal over BIASES bij bestuurdersaansprakelijkheid van 16.00 tot 17.30 uur. Het Webinaar wordt verzogd door Niek Strohmaier. Niek is Universitair docent aan de universiteit Leiden. Zijn huidige onderzoek richt zich op onbewuste vooringenomenheden (biases) in juridische oordelen, vnl. in de context van bestuurdersaansprakelijkheid. De onderliggende stelling van zijn onderzoek is dat mensen (en dus ook advocaten en rechters) geneigd zij om automatisch en soms onbewust snel en intuïtief morele oordelen te vormen, die vervolgens op een ongewenste manier juridische redeneringen kunnen vertekenen.