>Mediators

Mediators

Benoemen mediator

Partijen benoemen samen de mediator. Als één van de partijen curator of bewindvoerder is zal het Mediationbureau van de betrokken rechtbank faciliteren bij de keuze van de mediator. Rechtbanken stellen meestal de eis van een MfN (Mediators federatie Nederland) Registermediator. Deze voldoet aan door de MfN gestelde eisen ten aanzien van opleiding, ervaring, permanente educatie, intervisie en aansprakelijkheidsverzekeringverzekering en is gehouden zich te gedragen volgens de MfN Gedragsregels voor registermediators. 

 

Criteria

Bij hun keuze kunnen partijen als criteria hanteren:

  • Jurist mediator of mediator met een andere achtergrond;
  • Materiedeskundig en ervaren of zonder ervaring/kennis met/van insolventie;
  • Faciliterende of evaluatieve mediation stijl (een faciliterende mediator is vooral gericht op het proces van communicatie tussen de partijen; een evaluatieve  mediator is ook betrokken bij het debat over de inhoud van het geschil);
  • Man of vrouw;
  • Met mediation als hoofdberoep of als nevenberoep (bijvoorbeeld advocaat, fiscalist, accountant)
  • MfN registermediator of niet- register mediator;
  • Mediator of gewone bemiddelaar;

Alle MfN mediators en verdere informatie over mediation zijn te vinden via www.mfnregister.nl.

Rechtbanken werken voor insolventie mediation met lijsten van geselecteerde mediators. Op de lijsten van de rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam staan de volgende personen (voor insolventie mediators geselecteerd door de rechtbank Midden-Nederland gelieve u te wenden tot het Mediationbureau van die rechtbank, tel: 088 – 3611763.)

Rechtbank Insolventiemediators

mr. Martin Brink, www.vbk.nl   (Den Haag)
mr. Linda Couwenberg, www.mediationkameramsterdam.nl   (Amsterdam)
mr. Edward Dijxhoorn, www.reulingschutte.nl   (Den Haag, Rotterdam)
mr. Yvonne Gruis, www.yvonnegruis.nl   (Rotterdam)
mr. Ludith Haarsma, www.haarsma-advocaten.nl   (Rotterdam)
mr. Lenka Hora Adema, www.lenka.nl   (Den Haag)
mr. Willem Kervers, www.ypso.nl   (Rotterdam)
mr. Bart Neervoort, www.conflictoplossen.nl   (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam)
mr. Aai Schaberg, www.aaischaberg.nl   (Den Haag, Rotterdam)
     
drs. Linda Reijerkerk, www.elementmediation.nl   (Den Haag)
mr. Aletta Renken, www.aletttarenken.nl   (Amsterdam, Rotterdam)
mr. Saskia Reuling, www.reulingschutte.nl   (Amsterdam)
mr. Eva Schutte, www.reulingschutte.nl   (Amsterdam)
mr. Nelleke van Thiel-Wortmann, www.reulingschutte.nl   (Amsterdam)
mr. Xandra Quaedvlieg, www.bqvmediators.nl   (Den Haag)

Zie voor nadere informatie over deze mediators onder ”Rechtbanken”.

Kosten mediator

De kosten bestaan uit het honorarium en eventuele reis- en andere kosten van de mediator. Mediators werken op uurbasis. Hun tarieven kunnen variëren. Mediators overleggen met de partijen over de verdere kosten als bijvoorbeeld een deskundige (accountant, valuator, etc.) wordt ingeschakeld.

Duurt de mediation langer dan een enkele sessie, dan zal de mediator tijdens het verloop van de mediation periodiek met de partijen overleggen over de te verwachten kosten.

Meestal worden de kosten van de mediation door de partijen gezamenlijk gedragen. Heeft de curator geen fondsen, dan kan hij ook voor mediation een beroep doen op de Garantstellingsregeling Curatoren.