>Mediators

Mediators

Benoemen mediator

Partijen benoemen samen de mediator. Als één van de partijen curator, bewindvoerder of in het kader van een WHOA-procedure benoemde observator of herstructureringsdeskundige is, zal veelal het Mediationbureau van de betrokken rechtbank faciliteren bij de keuze van de mediator.

Rechtbanken stellen onder meer de eis dat de mediator is ingeschreven in het MfN register (Mediators federatie Nederland).. Deze voldoet aan door de MfN gestelde eisen ten aanzien van opleiding, ervaring, permanente educatie, intervisie en aansprakelijkheidsverzekeringverzekering en is gehouden zich te gedragen volgens de MfN Gedragsregels voor registermediators.  

Criteria

Bij hun keuze kunnen partijen als criteria hanteren:

  • Jurist mediator of mediator met een andere achtergrond;
  • Materiedeskundig en ervaren of zonder ervaring/kennis met/van insolventie;
  • Faciliterende of evaluatieve mediation stijl (een faciliterende mediator is vooral gericht op het proces van communicatie tussen de partijen; een evaluatieve  mediator is ook betrokken bij het debat over de inhoud van het geschil);
  • Man of vrouw;
  • Met mediation als hoofdberoep of als nevenberoep (bijvoorbeeld advocaat, fiscalist, accountant)
  • MfN registermediator of niet- register mediator;

Insolventiemediators

Onderstaand vindt U een alfabetische lijst van mediators die in hun professionele leven als mediator en/of als insolventiespecialist ervaring hebben met het oplossen van geschillen in de insolventiewereld. Deze mediators zijn MfN Registermediator of hebben een opleiding tot mediator gevolgd bij een door de MfN erkend opleidingsinstituut, hebben ervaring als mediator en kennis en ervaring met (het oplossen van geschillen in) de insolventiepraktijk.


mr dr. Martin Brink www.martin-brink.nl

Martin Brink (Amersfoort, 1948) is advocaat, arbiter en mediator. Hij is verbonden aan Van Benthem & Keulen NV, advocaten/notariaat te Utrecht.

Martin heeft inmiddels met succes de nodige mediations gedaan in insolventiezaken, daarbij puttend uit zijn langjarige ervaring als mediator en als advocaat en raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof te Den Haag met zowel insolventierecht als vennootschapsrecht. Hij werkt sinds 2002 als mediator in zakelijke geschillen. Hij schreef het in 2012 verschenen boek (Business) Mediation en Materiedeskundigheid. Hij is lid van diverse adviescolleges en heeft functies in het bedrijfsleven.

Hij is als mediator gecertificeerd door de MfN, het Centre for Effective Conflict Resolution te London (Global Panel lid) en het Internationaal Mediation Instituut. Hij wordt door Who isWho Legal genoemd als ‘one of the leading mediators of the World.

Uurtarief € 300,- (excl. BTW).


mr Edward. Dijxhoorn www.reulingschutte.nl

Edward Dijxhoorn (Rotterdam,1954) werd in 1979 beëdigd tot advocaat in Rotterdam. In 1984 richtte hij in Amersfoort het kantoor Marree en Dijxhoorn Advocaten op. Edward heeft ruim 40 jaar ervaring in het ondernemingsrecht en insolventierecht en heeft zich daarnaast vele jaren beziggehouden met verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht. Binnen de insolventiepraktijk is hij in de periode 1979–2019 actief geweest als bewindvoerder en curator.

Vanaf 2012 heeft hij zich gericht op de praktijk als mediator en conflictbemiddelaar. Sinds 2019 is hij full time mediator. Hij is MfN Registermediator en aangesloten bij ReulingSchutte in Amsterdam.

Edward is actief in de mediation wereld, onder meer als Bestuurslid van het Platform Business Mediation en oprichter/bestuurslid van de Stichting Insolventie Mediation (SIM).

Uurtarief  € 350,-- (excl. 5% kantoorkosten en excl. BTW)


mr Ramon Frankfort www.griph.nl

Ramon Frankfort (1969) is MfN registermediator. Hij leegt zich toe op zakelijke geschillen: samenwerkingsgeschillen tussen aandeelhouders, vennoten, bestuurders of tussen verschillende organen binnen de organisatie en geschillen tussen organisaties, zoals tussen afnemer en leverancier of concurrenten.

Behalve mediator is Ramon advocaat swinds 1996. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en insolventierecht. Als advocaat adviseert en procedeert hij over ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Hij begeleidt ondernemingen bij private equity & venture capital transacties, overnames en herstructurering. Cliënten komen uit alle geledingen van het bedrijfsleven, met een acceent oop industrie, handel en nieiuwe media.

Daarnaast wordt hij regelmatig door de rechtbank aangesteld tot curator in faillissementen of benoemd als bewindvoerder in surseances van betaling. Begin 2021 heeft hij de specialisatieopleiding tot herstructureringsdeskundige in het kader van de WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord) gevolgd.

Ramon is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten (NVVMA) en lid van de Adviescommissie Mediation van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Uurtarief  € 275,= (excl. BTW).


mr Yvonne Gruis www.yvonnegruis.nl

Yvonne Gruis werkt al tientallen jaren als MfN registermediator en als rechtbank geaccrediteerd mediator in zakelijke geschillen en in conflicten tussen burger/ bedrijf en Overheid. Yvonne heeft ervaring opgedaan als curator in faillissementen in de periode dat zij werkzaam was als advocaat. Zij heeft in loondienst gewerkt, en als zelfstandige, met en zonder personeel. Als insolventie-mediator heeft zij gewerkt in geschillen tussen curator en DGA, tussen preferente schuldeisers onderling en tussen ondernemer en preferente schuldeiser, tijdens een faillissementssituatie of in de aanloop naar de aanvraag voor uitstel van betaling. In elke fase van zwaar weer kan mediation nuttig zijn om de weg te vinden die voor ieder van de partijen de meest acceptabele is. Yvonne draagt niet zelf de oplossing aan maar zij is wel een oplossingsgerichte mediator. Zij houdt van duidelijkheid en transparantie, maar schroomt niet om met ieder der partijen afzonderlijk een vertrouwelijk gesprek te hebben om meer schot in de zaak te krijgen. Alle stakeholders zijn welkom aan de mediationtafel met de advocaten en andere adviseurs.                                 

Uurtarief € 200,-- (ex BTW).


mr Lenka Hora Adema www.lenka.nl

Lenka Hora Adema heeft ruim tien jaar ervaring als mediator in de zakelijke context met als specialisatie overheidsmediation, arbeidsmediation en creditmanagement-mediation. Zij is als partner verbonden aan mediationkantoor HAvZ (HAvZ.nl) dat o.a. gespecialiseerd is in (internationale) conflicten in de zakelijke context en gevestigd aan het Sweelinckplein 1 te Den Haag. Naast haar werk als mediator werkt zij regelmatig als mediation-opleider voor het Centrum voor Conflicthantering en voor universiteiten in binnen- en buitenland en treedt zij regelmatig op als assessor bij het praktijkexamen voor mediators (INTOP). Tevens is zij bestuurslid bij de Stichting Tuchtrechtspraak voor Mediators en is zij redactielid van het Tijdschrift Conflicthantering, het vakblad voor mediators. Voordat Lenka mediator werd, werkte zij bij het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad en als advocaat ondernemingsrecht, arbeidsrecht en insolventierecht.


mr André Jansen www.hjlaw.nl

André Jansen is (mede-) oprichter en partner van HJ Advocaten & Mediators, dat zich richt op zakelijke dienstverlening. André is advocaat en mediator ook curator. Hij wordt voorts regelmatig door de Ondernemingskamer benoemd tot tijdelijke OK-functionaris. Als MfN-mediator richt André zich op zakelijke mediations, zoals geschillen over herstructureringen of samenwerkingsgeschillen tussen ondernemers. Zijn ervaring als ondernemer, advocaat, curator en OK-functionaris komt hem daarbij goed van pas. Groepsmediations doet André gewoonlijk samen met zijn kantoorgenote Loes van Kooten. André heeft de Grotius/INSOLAD specialisatieopleiding Insolventierecht afgerond en is lid van de specialisatievereniging voor insolventierechtadvocaten (INSOLAD).

Uurtarief € 275,- (excl. BTW).


mr Caroline Kloppers www.bbkwmediation.nl

Caroline Kloppers is partner van BBKWmediation, een niche kantoor voor zakelijke mediation.  Zij was jarenlang advocaat en heeft in die hoedanigheid insolventiegeschillen behandeld en is regelmatig curator geweest. Caroline is sinds 2005 MfN-registermediator, sinds 2015 fulltime. Zij heeft ruime ervaring in het begeleiden van allerlei commerciële geschillen en samenwerkingsverbanden in brede zin.

Caroline is onder meer redactielid van het Tijdschrift Nederlands Mediation, bestuurslid Stichting Tuchtrechtspraak Mediators, bestuurslid Platform Businessmediation, intervisiebegeleider advocaten en gastdocent RU Nijmegen voor het mastervak Mediation.

Uurtarief € 250,00 (excl. btw)

 

mr Loes van Kooten www.hjlaw.nl

Loes van Kooten is (mede-) oprichter en partner van HJ Advocaten & Mediators, dat zich richt op zakelijke dienstverlening. Loes is daarnaast advocaat, trainer bij de beroepsopleiding voor mediators (ADR-Instituut) en co-auteur van het boek Mediation Modellen. Ook is zij circa 10 jaar als curator actief geweest. Als mediator is Loes gespecialiseerd in zakelijke mediations, waaronder aandeelhoudersgeschillen en groepsmediations. Deze doet zij gewoonlijk samen met haar kantoorgenoot André Jansen. Loes studeerde ook aan de Washington University (VS) en Nottingham University (VK) en werkt mede daarom graag in de Engels. 

Uurtarief: € 275,- (excl. BTW).


mr Bart Neervoort www.conflictoplosssen.nl

Bart Neervoort is fulltime zakelijk mediator sinds 2007. Hij is als mediator opgeleid bij het Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) in Londen en volgde in 2021 de Advanced Mediators Skills Training bij de Summerschool aan de Harvard University. Hij was eerst 30 jaar advocaat in de civiele procespraktijk en daarnaast van 2007 tot 2014 Raadsheerplaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam. Neervoort was vanaf het begin betrokken bij de mediation in insolventiezaken. Hij is medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Insolventie Mediation Hij heeft ruime ervaring als mediator bij geschillen tussen partijen in pre-insolventie situaties en geschillen tussen curatoren en bestuurders, banken, (andere) crediteuren en debiteuren. Hij wordt door partijen beschreven als een proactieve gedreven mediator. Hij is MfN, IMI en CEDR gecertificeerd en mediator bij de rechtbanken Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Midden-Nederland en bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Daarnaast docent ADR (mediation) bij de beroepsopleiding advocaten en docent Mediation en Conflictoplossing bij de Grotius Vervolgopleiding Insolventie.

Uurtarief: € 275,- (excl. BTW).


mr Susanne de Neeve www.jeanlegal.nl

Susanne de Neeve is sinds 2003 zakelijk mediator. Zij mediate in samenwerkingsgeschillen tussen aandeelhouders, vennoten, bestuurders of tussen verschillende organen binnen de organisatie en geschillen tussen organisaties, zoals tussen afnemer en leveranciers en franchise. Zij heeft een voorliefde voor familiebedrijven en opvolgingskwesties.  Daarnaast is Susanne als advocaat gespecialiseerd in ondernemingsrecht en gezondheidszorg. Cliënten zijn familiebedrijven, multinationals, organisaties in de gezondheidszorg en hun aandeelhouders en/of bestuurders of medewerkers. Zij heeft vooral een adviespraktijk, maar zij procedeert ook, onder meer bij de Ondernemingskamer. Eerder in haar loopbaan was zij curator. Zij begeleidt ondernemingen bij financieringen, overnames en herstructurering en bij ontvlechtingen van samenwerkingen. Zij volgde de Specialisatieopleiding Financiering en Zekerheden en Gezondheidsrecht (Grotius) en Ondernemingsrecht.

Uurtarief: € 305,- exclusief BTW.


mr Esther Oppedijk van Veen www.resor.nl

Esther Oppedijk van Veen is als partner bij Resor al vele jaren actief in het veld van het insolventie- en ondernemingsrecht, en sinds een aantal jaar ook als mediator. Naast dat Esther inhoudelijk veel kennis heeft over de geschillen die in dat veld spelen (ander andere problematische samenwerkingsverbanden, bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana, verrekening, zekerheden, aandeelhoudersgeschillen, kredietbeëindiging, verhaalsmaatregelen en verdelingskwesties), is zij erg gedreven om partijen bij elkaar te brengen om een efficiënte en duurzame oplossing te faciliteren. Esther is tevens bestuurslid van INSOLAD en de Stichting Insolventiemediation.


drs. Linda Reijerkerk  www.cvc.nl

 

Linda Reijerkerk heeft gedurende haar gehele arbeidzame leven trainingen ontwikkeld en gegeven. De laatste tien jaar als inleider en trainer voor mensen die nieuwsgierig zijn naar mediation of zelf mediator willen worden. In 2001 heeft zij tevens de opleiding tot professioneel coach afgerond. Als gecertificeerd NMI-mediator heeft zij meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van complexe mediation zaken. Zij is mediator bij de Raad van State voor milieu- en ruimtelijke ordeningszaken, mediator bij de rechtbank voor zakelijke conflicten en arbeidsgeschillen, voorzitter van het Europese Netwerk van Mediators en bestuurslid van de Stichting Aviation Mediators.

Uurtarief: € 275,- (excl. BTW).


mr Aletta Renken  https://alettarenken.nl/

Aletta Renken is fulltime MfN registermediator (sinds 2009) en geacrediteerd mediator bij het Centre for Effective Dispute Resolution te Londen. Zij heeft veel ervaring met insolventiediation, onder andere op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, financiering, zekerheden (cessie, eigendomsvoorbehoud), pauliana, intellectuele eigendomsrechten, IT en aandeelhouderskwesties. Haar aanpak is te omschrijven als “sturend op het proces, betrokken bij de inhoud”. Met haar inhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van insolventie kan zij partijen helpen bij het vinden van een oplossing.
Voordat zij in 2009 mediator werd, heeft zij ruim twintig jaar gewerkt als respectievelijk advocaat/curator, bedrijfsjurist en rechter-plaatsvervanger. Als jurist bij een grote financiële instelling heeft Aletta gewerkt voor de afdelingen Bijzonder Beheer en Corporate Clients.

Zij heeft de postdoctorale Grotius Opleidingen ‘Financiering en Zekerheden’ en ‘Informaticarecht’ succesvol afgerond. Aletta is voormalig bestuurslid van de SIM en van het Platform Business Mediation.

Uurtarief: € 300,- (excl. BTW).


mr Saskia Reuling www.reulingschutte.nl

Saskia Reuling studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam en aan New York University School of Law. Als advocaat, praktijkgroepleider en partner bij een groot internationaal advocatenkantoor was Saskia werkzaam op een groot aantal rechtsgebieden.

Sinds 2008 legt Saskia Reuling zich volledig toe op zakelijke mediations, begeleid onderhandelen en procesbegeleiding bij zakelijke geschillen. Zij is MfN-registermediator en als mediator aangesloten bij de Rechtbank Amsterdam.

Als mediator zijn Saskia’s voornaamste aandachtsgebieden commerciële geschillen, samenwerkingsverbanden in brede zin (zoals maatschappen, medische coöperaties, professionele dienstverleners, joint-ventures), franchiserelaties, aandeelhoudersgeschillen, bedrijfsovernames, commerciële contracten, statutair bestuurders, geschillen op het terrein van de medezeggenschap, toezichthouders-raden van bestuur en binnen directies. Saskia heeft veel ervaring met (ook internationale) meerpartijen- en groepsmediations.

Het werkterrein van Saskia Reuling is breed en bestrijkt verder ICT, franchise, bouw- en vastgoed, de medische en culturele sector, media, de (semi) publieke sector – gemeenten en andere overheden en instellingen, onderwijs -, insolventie, intellectuele eigendom e.a.

Saskia leidt ook vertrouwelijk onderzoek naar onder meer vertrouwens- of cultuuraspecten in organisaties en binnen afdelingen of teams.

Saskia is onafhankelijk voorzitter van de Reviewcommissie van de Mediation federatie Nederland (MfN). Zij is een van de oprichters van ReulingSchutte.

Uurtarief: €350,- (excl. 5% kantoorkosten en excl. BTW).


mr Aai Schaberg  www.aaischaberg.nl

Aai Schaberg is sinds 2012 zelfstandig gevestigd MfN registermediator. Voordien was hij zeven jaar verbonden aan BarentsKrans en daarvoor partner bij De Brauw Blackstone Westbroek.  Aai heeft het grootste deel van zijn carrière gewerkt als ondernemingsrecht advocaat, en in die hoedanigheid vele transacties op het gebied van M&A en private equity begeleid, zowel nationaal als internationaal. Ook was hij diverse malen betrokken bij de doorstart van bedrijven na faillissement, onder andere DAF Trucks.

Aai behandelt voornamelijk zakelijke geschillen. Als mediator is Aai in eerste instantie faciliterend, maar zal hij niet nalaten zich pro-actief op te stellen als dat nodig is om het conflict tot een oplossing te brengen. 

In zijn hoedanigheid van lid van de Raad van Toezicht in Den Haag, was Aai gedurende ruim zeven jaar voorzitter van de Insolventiecommissie van de Haagse Balie.. Hij was lid van de Algemene Raad van de NOvA en is thans lid van de Raad van Discipline in het ressort Den Haag. Daarnaast is hij docent Moot Court (vennootschapsrecht) aan de Rijksuniversiteit Leiden. Aai volgde een executive course Negotiation and Strategic Decision Making aan Harvard Business School.

Uurtarief: € 260,- (excl. BTW).


mr Annelies Scheepbouwer www.reulingschutte.nl

Annelies Scheepbouwer is sinds 2016 als MfN-registermediator verbonden aan ReulingSchutte. Als zakelijk mediator richt zij zich onder meer op het begeleiden van mediations met een ondernemingsrechtelijke achtergrond. Ze heeft ruime ervaring in diverse bedrijfstakken, waaronder private, beursgenoteerde en familiebedrijven in de commerciële, financiële-, retail-, de professionele- en de industriële sector.

Tot 2015 was zij als advocaat werkzaam bij Baker & McKenzie in Amsterdam op de sectie Mergers & Acquisitions. In die hoedanigheid heeft zij ruime ervaring opgedaan in het begeleiden van internationale fusies en overnames en relaties tussen rechtspersonen, aandeelhouders, bestuurders en andere stakeholders.

Daarnaast is Annelies werkzaam bij een familiebedrijf (family office), waar zij verantwoordelijk is voor de financiële en juridische zaken, het co-managen van investeringen en desinvesteringen, en bekleedt zij een aantal toezichthoudende functies bij tech investments. 

Ook is Annelies externe voorzitter van de klachtencommissie bij een internationale beursgenoteerde organisatie en geeft zij geregeld les aan de Universiteit van Leiden in het vak ‘negotiation and mediation’.  

Annelies heeft diverse opleidingen afgerond aan de Harvard Law School Negotiation Institute en zij is lid van het Platform Business Mediation (PBM).

Uurtarief: €350,- (excl. 5% kantoorkosten en excl. BTW). 


mr Flip Schreurs Flip Schreurs - Boels Zanders (bz.nl)

Flip Schreurs (1961) is advocaat sinds 1989 en partner bij Boels Zanders te Eindhoven. Flip was als curator betrokken bij talloze faillissementen. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam benoemt hem regelmatig als functionaris in aandeelhoudersgeschillen. Hij laat zich leiden door de overtuiging dat samenwerking binnen vennootschappen belangrijk is en veel vruchtbaars kan opleveren, maar ook te knellend kan zijn en mensen daaruit bevrijd moeten kunnen worden.

Flip studeerde Civiel Recht in Utrecht en Fiscaal Recht in Leiden. Nadien voltooide hij de Grotius specialisatieopleidingen Insolventierecht en Vennootschaps- en Ondernemingsrecht en de CvC mediation opleiding.

In faillissementen kan soms sprake zijn van een gebrek aan een level playing field en als mediator probeert hij dat te herstellen.

Flip is bestuurslid van de Vereniging Corporate Litigation en van het Platform Business Mediation. Hij was voorzitter van de Insolad en redactielid van TvI. Flip publiceert veelvuldig op zijn vakgebied.

Uurtarief € 375,- excl. BTW of vaste prijs.


mr. Eva Schutte www.reulingschutte.nl

Eva Schutte is (mede-) oprichter en partner van ReulingSchutte, een niche kantoor dat zich volledig richt op zakelijke mediation. Zij was daarvoor jarenlang advocaat partner in de proces- en verzekeringspraktijk en plv. Rijksadvocaat bij Van Doorne Advocaten en Notarissen. In die hoedanigheid heeft zij veel insolventiezaken gedaan en is zij herhaalde malen curator geweest. Zij is als mediator gespecialiseerd in bemiddeling bij conflicten binnen samenwerkingsverbanden in brede zin, handelsconflicten en conflicten in aansprakelijkheids- en verzekeringszaken. Verder heeft Eva een aantal boeken geschreven over mediation en publiceert zij hierover ook regelmatig in vakbladen. Zij is onder meer lid van het College van Beroep van de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators en voorzitter van de Vereniging Zakelijke Mediation.

Uurtarief: €350,- (excl. 5% kantoorkosten en excl. BTW). 


mr. Nelleke van Thiel-Wortmann www.reulingschutte.nl

Nelleke is sinds 2016 fulltime mediator. Na haar werk als advocaat was zij bij een branchevereniging verantwoordelijk voor de beïnvloeding van aanbestedingsregelgeving (Europees en nationaal) en de onderhandelingen over contractvoorwaarden met diverse (rijks)opdrachtgevers en ketenpartners. Haar aandachtsgebieden als mediator zijn commerciële geschillen en samenwerkingsverbanden in brede zin. Ze heeft ruime ervaring met ondernemingsrechtelijke kwesties en met issues rond commerciële contracten – ook in het geval van insolventie. Naast haar werk als mediator treedt Nelleke regelmatig op als onafhankelijk voorzitter van klachten- en bezwarencommissies. Nelleke publiceert regelmatig. Zij is co-auteur van het Cahier Zakelijke Mediation (Ars Aequi), bestuurslid van de Vereniging Bouwmediators en lid van het Platform Business Mediation (PBM) en de Nederlandse Mediators Vereniging (NMv). 

Uurtarief: €350,- (excl. 5% kantoorkosten en excl. BTW). 


mr Arent van Wassenaer www.thefaithfulgoose.nl

Arent van Wassenaer was tussen 1983 en 2016 advocaat in Amsterdam, bij Houthoff, Norton Rose Fulbright en Allen & Overy. Sinds 2016 opereert hij onder de vleugels van The Faithful Goose b.v. in Den Haag, waar hij onder meer met zakelijke mediations begeleidt. Daarbij ligt de focus op de bouw- en vastgoedsector, verder ook op samenwerkingsverbanden en conflicten met de overheid. Arent is in 1999 opgeleid tot NMI-mediator. Hij heeft indertijd een aantal grote ACB-mediations gedaan en ook niet-gereguleerde internationale mediations. In de periode tussen 2018 en 2021 is Arent als mediator opgetreden in 13 mediations bij de afwikkeling van de boedel in het faillissement van Imtech Building Services. Daarnaast wordt Arent regelmatig in andere “wilde” en ook in NAI-mediations betrokken, Hij was tussen 2003 en 2016 lid van het College van Beroep Tuchtrechtspraak Mediators, eerst namens NMI, later namens MfN. Hij is echter geen geregistreerd MfN-mediator. Arent is arbiter bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen en Raadsheer-Plv bij de Gerechtshoven Arnhem-Leeuwarden en Den Haag.

Uurtarief: €375,- excl. BTW. 


mr Jacques de Waart www.de-waart.nl

Jacques de Waart is sinds 2000 is MfN registermediator. Hij heeft een ruime ervaring in het bemiddelen van zeer uiteenlopende geschillen binnen en tussen ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheid.   Vanaf de start in 2000 is hij nauw betrokken bij de invoering van ‘mediation naast rechtspraak’. Hij verzorgt trainingen voor alle rechtsprofessionals, onder andere: zittingsvaardigheden, conflictdiagnose, nieuwe zaaksbehandeling in bestuursrecht en civiele mediationverwijzing. Jacques leidt gespecialiseerde mediators en mediation-trainers op in binnen- en buitenland voor onder andere het Amsterdams ADR-instituut, CVC, CILC, Asser-instituut SSR, SBB en IFC  de Wereldbank. Hij werkte in conflictbemiddeling o.m. in Kroatië, Albanië, Slovenië, Macedonië, Rwanda en DR Congo. 


Kosten mediator

De kosten bestaan uit het honorarium en eventuele reis- en andere kosten van de mediator. Mediators werken op uurbasis. Hun tarieven kunnen variëren. Mediators overleggen met de partijen over de verdere kosten als bijvoorbeeld een deskundige (accountant, valuator, etc.) wordt ingeschakeld.

Duurt de mediation langer dan een of twee sessies, dan zal de mediator tijdens het verloop van de mediation periodiek met de partijen overleggen over de te verwachten kosten.

Meestal worden de kosten van de mediation door de partijen gezamenlijk gedragen. Heeft de curator geen fondsen, dan kan hij ook voor mediation een beroep doen op de Garantstellingsregeling Curatoren.