>>Marinus Pannevis legt voorzittershamer neer. Br...

Marinus Pannevis legt voorzittershamer neer. Bruno Tideman volgt hem op

Marinus was een van de initiatiefnemers van mediation in (pre-)insloventie situaties. Hij was zelf geen mediator, maar had als curator jarenlange ervaring met kleine, grote en zeer grote faillissementen. Hij was als curator een "dealmaker" en procedeerde alleen als het echt nodig was. Hij hoorde en zag om zich heen hoe ellenange procedures vaak in de weg stonden aan een voortvarende afwikkeling van het faillissement. "vraag een crediteur of hij 17% van zijn vordering nu wil ontvangen of liever kans maakt op 35% in een paar jaar, dan zal iedereen kiezen voor zekerheid nu", verkondigde Pannevis tijdens de vele voordrachten over insolventiemediation, die hij in de loop der jaren in alle arrondissementen hield.

Pannevis wordt opgevolgd door Bruno Tideman. Bruno is actief als advocaat en curator en wordt regelmatig als tijdelijk bestuurder benoemd door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Bruno heeft de mediation opleiding gevolgd en ook gepubliceerd over het onderwerp (zie zijn artikel onder publicaties op deze website), dus hij weet waar hij het over heeft. Hij is geen MfN registermediator. Met de benoeming van een niet-mediator wil het bestuur tot uitdrukking brengen dat de SIM geen belangenorganisatie is voor mediators, maar een organisatie, die streeft naar efficiëntere geschiloplossing in (pré) insolventie situaties ten behoeve van alle bij dat proces betrokken partijen.