>>Persbericht Oprichting Stichting Insolventie Me...

Persbericht Oprichting Stichting Insolventie Mediation

Persbericht

Oprichting Stichting Insolventie Mediation (SIM)

Curatoren en insolventie mediators willen bijdragen aan snelle en efficiënte afwikkeling van faillissementen. Daarom richtten zij de Stichting Insolventie Mediation op.

Een snelle afwikkeling van faillissementen is in het belang van de schuldeisers, die anders vaak lang moeten wachten op een onzekere uitkomst. Mediation biedt snelle, moderne en efficiënte oplossingen voor vele geschillen. De afwikkeling van faillissementen kan daarom worden versneld door de inzet van mediation instrumenten, in plaats van gerechtelijke procedures die jaren duren.

Faillissementen hebben ook vaak onaangename gevolgen voor schuldeisers van de failliet, zoals opdrachtgevers, verhuurders en leveranciers. Dat leidt tot teleurstellingen en wrijving.

Ex-bestuurders van failliete ondernemingen verkeren meestal lange tijd in onzekerheid over dreigende aansprakelijkheidsclaims van de curator. Procederen over zulke claims duurt ook weer jaren.

Voorkomen is beter dan genezen: soms wordt een faillissement aangevraagd, terwijl partijen er beter aan doen om met een mediator een oplossing te vinden.

Mediation pilots van de Rechtbanken Amsterdam en Rotterdam laten mooie resultaten. Ruim 70 % van de geschillen werd binnen een paar weken opgelost. En faillissementen werden voorkomen.

De Stichting Insolventie Mediation heeft tot doel de promotie van

  • mediation als bijdrage aan een voortvarende en efficiënte afwikkeling van faillissementen en surseances van betaling;
  • mediation als alternatieve procedure in pre-insolventie situaties.

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marinus Pannevis

Voorzitter Stichting Insolventie Mediation

pannevis@insolventiemediation.nl

T 06 29 55 56 65          www.insolventiemediation.nl