>Rechtbanken

Rechtbanken

AMSTERDAM

In 2012 is het team insolventie van de rechtbank een pilot gestart om te zien of mediation kan leiden tot snellere oplossing van geschillen en afwikkeling van faillissementen.
Lees verder

ROTTERDAM

Het team insolventie van de rechtbank Rotterdam begon 2014 met een pilot mediation.
Lees verder

MIDDEN-NEDERLAND

In december 2016 is ook het team insolventie van de rechtbank Midden-Nederland en pilot mediation gestart.
Lees verder

DEN HAAG

De rechtbank Den Haag start naar verwachting eind 2017 met de pilot Mediation in Insolventiezaken. In die pilot...
Lees verder