>Doelstelling

Doelstelling

De SIM heeft ten doel:

het bevorderen van een efficiënte geschillenoplossing door mediation in pre-insolventie situaties (ook bij WHOA) en bij insolventies

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het faciliteren van de bedoelde mediations;
  • het geven van voorlichting en informatie over insolventie mediation;
  • het publiceren over insolventie mediation;
  • het organiseren van Webinars, studiebijeenkomsten en/of het verlenen van medewerking daaraan;
  • het bieden van een platform voor uitwisseling van kennis en ervaring;
  • het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek en ontwikkelen van kennis op het gebied van insolventie mediation
  • het op de website publiceren van een lijst met insoloventiemediators