>>Nieuw bestuurslid: Kees van de Streek, senior-r...

Nieuw bestuurslid: Kees van de Streek, senior-rechter Rechtbank Midden Nederland.

Nieuw bestuurslid: Kees van de Streek, senior-rechter Rechtbank Midden Nederland.

Wij zijn zeer verheugd dat mr. Kees van de Streek de uitnodiging heeft aanvaard om toe te treden tot het bestuur van de SIM. Kees doet dat uiteraard op persoonlijke titel. Hij is een welkome aanvulling voor de SIM. Niet alleen heeft hij vóór zijn overstap naar het team Toezicht gewerkt als Teamvoorzitter Familierecht van de rechtbank en daar het nut van mediation gezien, maar hij is lid van de Expertgroep Maatwerk in Mediation van de Raad voor de Rechtspraak met faillissementsmediation als aandachtsgebied. De SIM verheugt zich op zijn komst en verwacht dat hij een belanngrijke bijdrage zal kunnen leveren aan het nastreven van de  primaire doelstelling van de SIM: het bevorderen van een efficiënte geschillenoplossing in pre- insoilventies situaties en bij insolventies door mediation.