>>Professionele ontmoeting Rechtbank Rotterdam

Professionele ontmoeting Rechtbank Rotterdam

Op 26 september 2019 wordt in de rechtbank Rotterdam een professionele bijeenkomst georganiseerd over Mediation in Insolventiezaken.  Tijdens de bijeenkomst wordt aandacht besteed aan de verwijzingspralktijk en het werk van de mediators in insolventiezaken. De bijeenkomst is zowel bedoeld voor mediationfunctionarissen, rechter-commissarissen en stafjuristen die erbvaring hebben met mediation in insolventiezaken alls voor degenen, die hier (nog) geen ervaring mee hebben. Locatie: Rechtbank Rotterdam, Wilhelminaplein 100/125, Rotterdam, Zaal F0021/F0023

14.15 uur Inloop

14.30 Welkom en opening mr. Jacqueline Frima, voorzitter team Insolventie Rechtbank Rotterdam en dagvoorzitter

14.40 mr. Femke Damsteegt-Molier, rechter-commissaris en contactrechter Insolventie en Ed van Gruijthuijsen, stafmedewerker, over de selectie van zaken

14.50 mrs. Annet Noij-Smits en Marit Zondervan, mediationfunctionarissen, over de weerkwijze mediation bureau Rotterdam

15.05 mrs. Edward Dijxhoorn en Bart Neervoort, de mediators aan het woord (bijdrage vanuit de SIM)

15.30 Pauze

15.45 Paneldiscussie over de praktiijk van het doorverwijzen. Interactieve discussie met het publiek aan de hand van stellingen.

Aan het panel nemen deel

Mr. Hanneke Roos-van Toor, rechter-commissaris Rechtbank Rotterdam

Mr. Marcel Windt, curator iin Rotterdam

mr Edward Dijxhoorn, mediator

16.30 Afsluiting

16.45 Borrel