>>Nieuw bestuurslid SIM

Nieuw bestuurslid SIM

Tideman heeft zich in de in belangstelling groeiende wereld van insolventiemediation zeer verdienstelijk gemaakt met een artikel in het Tijdschtift voor Curatoren van september 2017. Onder de titel "Curator en Mediation. You  can lead a horse to water, but can you make it drink?"  beschrijft hij op heldere wijze hoe curatoren gewoon zijn te onderhandelen en in welke situaties de curator baat kan hebben bij het inzetten van mediation. Hij beschrijft de knelpunten in de verhouding tussen de curator en zijn wederpartij die aan een oplossing via "normale "onderhandelingen in de weg staan en hoe deze met hulp van en neutrale conflictbemiddelaar kunnen worden weggenomen.  Daarbij pleit hij wel voor de inzet van objectieve deskundige conflictbemiddelaars, die de partijen zo nodig inzicht kunnen verschaffen in de mogelijke uitkomst van een juridische procedure over (de kern van) het geschil dat hen verdeeld houdt. Dat strookt met het beleid van de teams insolventie van de rechtbanken, die een selectie hebben gemaakt van zulke mediators. U vindt deze op deze website onder het tabblad "mediators".