>>Viering SIM lustrum

Viering SIM lustrum

Om het eerste Lustrum van de SIM te vieren hebben op 7 en 28 oktober 2021 digitale bijeenkomsten plaatsgevonden. Meer dan 75 deelnemers, die zich vooraf hadden opgegeven hoorden eerst Mark Aukema -rechter bij het Team insolventie van de rechtbank Rotterdam en bestuurslid van de SIM-  de stelling toelichten "Mediation is niet meer weg te denken uit de praktijk van curatoren en insolventierecht-advocaten". Mark vertelde van het succes van de inzet van mediation in Rotterdamse faillissementen.

Van de voor mediation aangemelde zaken werd 19% door de partijen geschikt, nog voordat de mediation was begonnen. Klaarblijkelijk had zachte drang vanuit het team insolventie curatoren en hun wederpartijen aangezet om alsnog kwesties iop te lossen.

Van de kwesties, waarin het wel tot mediation was gekomen, was 75 % geëindigd met een schikking en een vaststellingsovereenkomst. In 4 % van de aangemelde kwesties liep de mediation nog. Bijzonder illustratief voor het succes was het verhaal dat curator Carl Hamm - een welbekende naam uit de jurisprudentie- in het faillissment van een Imtech dochter maar liefst 14 bouwgeschilen via mediation met de wederpartijen had opgelost.

Verder werd tijdens de bijeenkomsten aandacht besteed aan hoe curatoren in onderhandelingen nog betere resultaten kunnen bereiken door zich de kunst van mediation advocacy eigen maken.

Aan het slot werd de deelnemers een cadeau in het vooruitzicht gesteld: een door de Sim vervaardigd Beslismodel Insolventiegeschillen in de vorm van een muismat. Het beslismodel is bedoeld om curatoren en rechter-commissarissen een structuur te bieden bij de keuze van de voor het oplossen van een kwestie meest geëigende manier van geschiloplossing.

Het beslismodel en de bijbehorende toelichting worden hierbij beschikbaar gesteld aan iederen, die daarvoor belangstelling heeft. Wie een muismat wil, gelieve dat door te geven aan secretartriaat@insolventiemediation.nl

Bijlagen: