>>Hoe werkt insolventie mediation?

Insolventiemediation

1. Kies een mediator

Zie de lijst met mediators op deze pagina.

 • Kies samen Insolventiemediator
  of
 • Noem elk drie mediators van de lijst en maak een keuze
  of
 • Vraag een derde (bijvoorbeeld een mediator van de lijst) om mediator te kiezen.

2. Voorbereiding

 • Vraag of mediator vrij staat en beschikbaar is.
 • Mail mediator over de voorgenomen benoeming.
 • Mediator aanvaardt per mail de benoeming en informeert over condities (uurtarief) en werkwijze
 • Mediator organiseert de intakegesprekken en als er advocaten betrokken zijn houdt hij een digitale regie bijenkomst met die advocaten organiseert digitale regie bijeenkomst en bespreekt wie de partijen zijn, wie aan de mediation tafel moet zitten, of zij mandaat hebben, welke issues moeten worden opgelost, of er procedures lopen, die moeten worden gepauzeerd, hoe de advocaten hun eigen rol zien bij de mediation, of de mediator vooraf stukken moet ontvangen en zo ja, welke en hoe de kosten van de mediation tussen de partijen zullen worden gedeeld (meestal 50/50).

3. Intakegesprek

Vertrouwelijk intakegesprek mediator met iedere partij apart met of zonder advocaten (in persoon of via videobellen). Onderwerpen:

 • Gang van zaken mediation
 • Vertrouwelijkheid
 • Vrijwilligheid proces
 • Inventarisatie issues, zorgen, belangen en mogelijke oplossingen

4. Mediationovereenkomst

 • Mediator stuurt op voorhand de mediationovereenkomst (op basis van MfN model) met daarin een artikel dat di curator informatie uit de mediation moet kunnen delen met de Rechter-commissaris in het faillissement.

5. Plenaire sessie

 • Mediation begint met plenaire sessie. Advocaten kunnen daarbij aanwezig zijn, maar hun rol is een andere, dan in een gerechtelijke procedure of onderhandelingen, die zij namens hun cliĆ«nten voeren.
 • Mediation overeenkomst wordt ondertekend door de partijen en de mediator. Andere aanwezigen tekenen de overeenkomst mee voor de geheimhouding.
 • Mediator nodigt partijen uit om hun zienswijze kenbaar te maken en desgewenst hun hart te luchten.
 • Mediator inventariseert de issues, die moeten worden opgelost en wat de belangen zijn, d.w.z. wat voor de partijen belangrijk is en waaraan een oplossing in elk geval moet voldoen.

6. Individuele sessies

Mediator spreekt vertrouwelijk met elk der partijen apart. Onderwerpen:

 • Welke oplossingsmogelijkheden ziet die partij?
 • Hoe schat die partij zijn best case en worst case scenario in?
 • Wat zijn de sterke en ook zwakke punten?
 • Wat is het scenario als tijdens de mediation geen oplossing wordt bereikt?
 • Wat zijn de proceskansen en procesrisico`s en te verwachten de kosten bij winnen of verliezen.

7. Onderhandelingen

 • In aansluitende plenaire bijenkomst of
 • Mediator pendelt en brengt voorstellen over.

8. Resultaat

 • Ervaring leert dat in ruim 85% van de gevallen oplossing wordt bereikt.
 • In faillissementssituatie moet rechter-commissaris toestemming verlenen voor schikking en moet daartoe door de curator worden ingelicht.
 • Resultaat wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.