>>Promotieplaats Radboud Universiteit

Promotieplaats Radboud Universiteit

De juridische faculteit heeft een promotieplaats opengesteld voor onderzoek naar alternatieve geschilbeslechting bij insolventie. Dat onderschrijft de toegenomen belangstelling voor mediation als efficiënte manier van oplossing van geschillen in de faillissementspraktijk. 

De vacatureomscvhrijving luidt:

 

Promovendus 'Alternatieve geschilbeslechting bij insolventie'

Als promovendus verricht u (internationaal georiënteerd) promotieonderzoek naar vormen van alternatieve geschilbeslechting, zoals mediation, in het verband van insolventieprocedures. Het onderzoek maakt onderdeel uit van een onderzoeksproject met in totaal vier promovendi. 
  
De werkzaamheden bestaan volledig uit het verrichten van onderzoek (100%). Een beperkte onderwijstaak op het onderzoeksterrein kan onderdeel uitmaken van de werkzaamheden. Een grotere onderwijstaak is bespreekbaar. Verder behoort een onderzoeksverblijf in het buitenland tot de mogelijkheden.