>>Schikking voor 260 miljoen Euro tussen curatore...

Schikking voor 260 miljoen Euro tussen curatoren KPNQwest enerzijds en KPN en Qwest anderzijds

Uit het faillissementsverslag van curatoren KPNQwest

3.1  Curatoren hebben onder zekere voorwaarden, onder andere die van schriftelijke vastlegging van de overeenkomst en documentatie van een reeks bijbehorende afspraken, een schikking bereikt met gedaagden in de Nederlandse Procedure. Deze schikking is het resultaat van een mediation proces gevoerd met Qwest en KPN. Deze mediation is in gang gezet nadat door gedaagden (nadat in de procedure diverse incidenten waren opgeworpen) in de Nederlandse Procedure voor conclusie van antwoord was gediend en vond gelijktijdig plaats met de voorbereiding door curatoren van hun (omvangrijke) conclusie van repliek.

3.2. De bereikte schikking zal worden vastgelegd in een door partijen uit onderhandelde vaststellingsovereenkomst. Overeengekomen wordt dat door gedaagden in totaal een bedrag van EUR 260 miljoen wordt betaald. Daarnaast wordt een aantal door vennootschappen van het KPN-concern in de KPNQwest-faillissementen ingediende (en door curatoren betwiste) vorderingen door KPN ingetrokken voor een bedrag van in totaal

EUR 189 miljoen. Het schikkingsbedrag omvat tevens een bedrag van EUR 38 miljoen ($ 51,5 miljoen) dat beschikbaar is na de bereikte regeling ter zake van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.