>>Schikking over retentierecht tussen curatoren V...

Schikking over retentierecht tussen curatoren V&D en opslag- en distributiebedrijf Docdata

Uit het faillissementsverslag van curatoren V&D

Docdata fulfillment B.V. ("Docdata") heeft voor V&D opslag- en distributiewerkzaamheden verricht ten behoeve van de webshop van V&D. Onmiddellijk na surseance is de webshop gesloten. Op dat moment bevond zich een grote voorraad bij Docdata, zowel voorraad van V&D als van CC/CS. Docdata heeft zich tegenover V&D en curatoren beroepen op een recht van retentie in verband met een substantieĢˆle openstaande vordering op V&D ten tijde van de surseance.

Kort na omzetting in faillissement hebben curatoren Docdata verzocht mee te werken aan afgifte aan concessie- en consignatiehouders van de goederen van deze partijen. Docdata heeft dit gedaan en een aantal CC/CS heeft inmiddels haar voorraad opgehaald. Tussen Docdata en curatoren is evenwel verschil van inzicht ontstaan over een aantal onderwerpen, waaronder de voorwaarden voor afgifte en het recht tot opeising van de voorraad.

Door middel van mediation zijn curatoren en Docdata, met instemming van de rechter- commissaris, tot een oplossing gekomen. Dit houdt in dat vanuit de locatie van Docdata een online executieveiling van de voorraad van V&D zal plaatsvinden, waarbij Docdata de logistieke afhandeling zal verzorgen en de executieverkoop zal plaatsvinden via BVA Auctions.