>>Uitoefening retentierecht door crediteur van de...

Uitoefening retentierecht door crediteur van de failliet en geschil tussen curator en voormalig directeur aan wie de teruggehouden zaken toebehoren

Een opslagbedrijf had containers met roerende zaken in bewaring genomen in opdracht van een inmiddels failliete onderneming en beriep zich op zijn retentierecht. De kosten voor opslagkosten waren geruime tijd niet betaald. De curator vorderde afgifte. De bestuurder van de onderneming verzette zich tegen afgifte omdat het zaken betrof die hem, in privé, in eigendom zouden toebehoren.

Na overleg tussen de curator en de rechter-commissaris werd het voorstel gedaan tot mediation.

Tijdens de mediation komt aan de orde welke belangen partijen gezamenlijk hebben en wat de afzonderlijke belangen zijn. Er werd een creatieve oplossing gevonden waardoor geld beschikbaar kwam om betalingen te doen aan de curator en het opslagbedrijf, de zaken werden vrijgegeven en duidelijk werd wie over de zaken kon beschikken.