>>Curator eist nakoming van een door de failliet...

Curator eist nakoming van een door de failliet gesloten overeenkomst tot verkoop van een assurantieportefeuille

Een failliet assurantiekantoor had vóór faillissement de portefeuille verkocht aan een ander assurantiebemiddelingsbedrijf. Deze weigerde de koopsom te betalen. Men beriep zich op een ontbindende voorwaarde. De curator legde beslag op de portefeuille en vorderde in rechte nakoming van de overeenkomst. Na de conclusie van antwoord stelde de rechter-commissaris in het faillissement mediation voor. Aan de mediation tafel bleek de koper vooral verbolgen over de handelwijze van de verkoper vóór het faillissement. Hij voelde zich ook door de curator niet gehoord en niet fair behandeld. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de bestuurder zelf ook met grote problemen kampte. Dit besef, onzekerheid over de afloop van de procedure en de te verwachten aanzienlijke juridische kosten aan beide kanten bracht partijen tot een oplossing. De koopovereenkomst werd enigszins aangepast in het voordeel van de koper, de koopprijs werd betaald en het beslag werd opgeheven.